ماه محرم

 

 یا ابا عبدا... الحسین:

غفلت اگر که دامن ما را رها کند                      دل دائما هوای حریم شما کند

بودن میان روضه تو اعتبار ماست                     ا را خدا  زروضه تو مبادا جدا کند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید