موقوفات


1دودانگ ازکل شش دانگ روستای بهشت آبادموقوفات
این روستادر30کیلومتری شمال کوهبنان واقع شده که نزدیک به 160سال پیش فردی بنام مسیح از مالکین اصلی این روستادو دانگ از کل شش دانگ آنراوقف نمود.
2-مقداری از آب و زمین در مزرعه نصرت آباد
3- قطعه زمینی دربلواربرهان الدین روبروی کلانتری12
4- قطعه زمینی دربلواربرهان الدین روبروی کوچه پاسداران
5- قطعه زمینی درخیابان آیت الله حائری(ره)
6- قطعه زمینی به ابعاد140مترطول و80مترعرض واقع در بلوابرهان الدین کوچه پاسداران وکوچه شهیدخالداری که در اختیارباشگاه ورزشی انصار(وابسته به مسجدجامع)میباشد

/ 0 نظر / 5 بازدید